Genel Sağlık İstatistikleri-Özet Bilgiler

Demografik veriler yanında sağlık tesislerinin hizmet sunumu, fiziksel altyapı, sağlık insangücü,  özellikli sağlık hizmet göstergeleri vb. bilgileri içeren “Genel Sağlık İstatistikleri-Özet Bilgiler” web uygulamasına ulaşmak için tıklayınız.