2014 GENELGELER

İlgili Genelgelere ekler bölümünden ulaşılabilir.

  1. GENELGE_Danıştay Kararına istinaden dağıtılacak ek ödeme tutarının belirlenmesi İndir

    GENELGE_Yabancı Uyruklu Asistanlara Yapılacak Ödeme Hakkında İndir

    GENELGE_Yürütmenin Durdurulması Kararına İlişkin İndir

    GENELGE_Mesai Dışı Çalışmaya ilişkin Yürütmenin Durdurulması Kararı İndir

    GENELGE_Yönetmelik Değişikliği Hakkında_2014-8 Nolu İndir