2012 GENEL YAZI ve AÇIKLAMALR

İlgili dosyalara ekler bölümünden ulaşılabilir.

 1. •GENEL YAZI - Ek ödeme mevzuatı hakkında görüş talep edilirken dikkat edilecek hususlar (13 Ağustos 2012 - 465) (2) İndir

  •GENEL YAZI - Tabip Dışı Personele Yapılacak Ek Ödeme Hakkında Genel Yazı İndir

  •GENEL YAZI- Ekim 2012 dönemi döner sermaye komisyon toplantılarının yapılması hakkında - 07.11.2012 - 1070 İndir

  GENEL YAZI - İkinci Basamak Yönergesi EYLÜL 2012 Değişikliği İndir

  •GENEL YAZI- Uzmanlık Eğitimi amacıyla üniversitelere görevlendirilen tabip ve diş tabiplerine DSSÖ yapılacağı hakkında İndir

  GENEL YAZI_Birlik Sözleşmeli Personel Ek Ödemesi Hakkında İndir