2011 GENELGELER

İlgili Genelgelere ekler bölümünden ulaşılabilir.

 

 1. •Doktoralı Diş Tabiplerine yapılacak Ek Ödeme hakkında İndir

  •Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği Hakkında İndir

  •Mesai Dışı çalışma Puanı hakkında verilen Danıştay Kararı uyarınca yapılacak işlem hususunda açıklamaları içeren Genelge İndir

  •Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği hakkında 2011-49 Nolu Genelge İndir

  •209 Sayılı Kanun Değişikliği ile ilgili Aylık Mahsuplaşma hakkında 2011-32 nolu Genelge 25.02.2011 de yürürlüğe giren İndir

  •Aylık Mahsuplaşma ve 209 sayılı Kanun Değişikliği uygulamalarına ilişkin Genelge 25.02.2011'de yürürlükten kaldırılan İndir