2010 GENELGELER

İlgili Genelgelere ekler bölümünden ulaşılabilir.

 

 1. •Özellikli Birimle İlgili Danıştay Kararı Hakkında Genelge İndir

  •Disiplin Cezasından Kaynaklı Performansa Dayalı Ek Ödeme Kesintileri Hakkında Genelge İndir

  •Döner Sermayeden Yapılacak Sabit Ödemenin Mahsubuna İlişkin Genelge İndir

  •Tam Gün Kanununun Uygulanmasına İlişkin Genelge İndir

  •5510 sayılı kanuna göre sigorta prim kesintileri hakkında Genelge İndir

  •Ek Ödeme Yönetmelik değişikliği hakkında Genelge İndir

  •Mesai dışı çalışma puanı hakkında (yürütmeyi durdurma kararı) Genelge İndir