2010 GENEL YAZI ve AÇIKLAMALAR

İlgili dosyalara ekler bölümünden ulaşılabilir.

  1. •Denge Tazminatının Askerlik ve Ücretsiz İzin Süreleri İçin Ödenmesi Hakkında Genel Yazı İndir

    •DSSÖ Bakanlık dışına gorevlendirilen personel hakkında Genel Yazı İndir

    •DSSÖ mahsubuna ilişkin Genel Yazı İndir

    •GENEL YAZI ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon İşlemlerine Yönelik Değerlendirme Ölçekleri İndir

    GENEL YAZI_5510 sayılı Kanuna göre sigorta prim kesintileri İndir