2006 GENELGELER

İlgili Genelgelere ekler bölümünden ulaşılabilir.

 

  1. •GENELGE - SSK Prim Kesintisi İndir

    •GENELGE - Merkez Teşkilatı Personeli İzin ve Rapor Bildirilmesi İndir

    •GENELGE - Döner Sermaye Komisyonunda Sendika Temsilcisi İndir

    •GENELGE - Diğer Kurumlardan Görevlendirilen Personele Ek Ödeme İndir

    •EK ÖDEME YÖNETMELİK GENELGESİ - 12.05.2006 Tarihli ve 3444 sayılı İndir