Özellikli Tıbbi İşlemlere ilişkin Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği ve Tıbbi İşlemler Yönergesi yayımlanmıştır.

209 sayılı Kanuna işlenen özellikli tıbbi işlemlere ilişkin hüküm doğrultusunda hazırlanan Ek Ödeme Yönetmelik Değişikliği 01/10/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30/09/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu değişikliğe istinaden Tıbbi İşlemler Yönergesi hazırlanmış olup, 03/06/2013 tarihli ve 2391 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren Girişimsel İşlemler Yönergesi’nin yürürlüğü 30/09/2016 tarihinde sonlandırılmış olup, 01/10/2016 tarihinden itibaren mezkur Tıbbi İşlemler Yönergesi ile öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş: Facebook'ta Paylaş Twitter
 1. Tıbbi İşlemler Yönergesi_Genel Yazı İndir

  Makam Onayı İndir

  Tıbbi İşlemler Yönergesi İndir

  GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ _(01.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olan) İndir

  KAMU KURUMLARI İÇİN BİREYSEL ÖDEMELİ ESTETİK AMAÇLI TIBBİ VE CERRAHİ İŞLEMLER LİSTESİ (01.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olan) İndir

  ÖZELLİKLİ TIBBİ İŞLEMLER LİSTESİ _(01.10.2016 tarihinden itibaren geçerli olan) İndir

  GİRİŞİMSEL İŞLEMLER LİSTESİ (DEĞİŞİKLİK ÖZETİ) İndir