EKOBS'da Mayıs Ayı Bordro Hesaplamaları Hakkında Duyuru

EKOBS'da Mayıs Ayı Bordro Hesaplamaları Hakkında

         Ek Ödeme Hesaplama Sistemi (EKOBS)’ta 2015 yılı Mayıs ayı sözleşmeli 375-DSSÖ, birlik bordroları ve Sağlık Tesislerinde görevli personel için 375-DSSÖ, performans ek ödeme hesaplamalarının EKOBS üzerinde tamamlanması gerekmektedir.

       EKOBS’da personelin kurumdan ayrılış ve geçici görevlendirme tarihlerinin zamanında girilmemesi diğer sağlık tesislerinin ek ödeme hesaplamalarında gecikmeye neden olmaktadır. Bu tür aksaklıklara yol açmamak için personel ayrılış ve geçici görevlendirmelerinin zamanında EKOBS üzerinden yapılması gerekmektedir.

            Hesaplamalar ile ilgili hususlarda; İlinizdeki Birlik EKOBS Koordinatörü ile irtibat kurulması gerekmektedir.