Ek Ödeme Bordo Sisteminin (EKOBS) Kullanımı Hakkında

 

EKOBS GÜNCELLENMİŞTİR

Birlik EKOBS Koordinatörleri ile tüm birlik ve bağlı sağlık tesisleri mutemetlerinin dikkatine!

23-27/03/2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen EKOBS çalıştayında gündeme gelen hususlara ilişkin olarak EKOBS’ ta güncelleme çalışması tamamlanmıştır.

2015 Mart ayından itibaren;  tüm DSSÖ/375 sabit ödemeleri (Kıst ödemeleri dahil) ve performans ödemelerinin sistemde hesaplatılarak dönemlerin onaylanması gerekmektedir.

Sistemde yapılan güncelleme çalışmalarının ardından, onaylanmamış bordroların silinerek yeniden oluşturulması gerekmektedir.

Daha önce hesaplamaları doğrulanarak onaylanan performans dönemlerinde, onay kaldırma ya da dönem silme işleminin yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

EKOBS’ a ilişkin tüm hususlarda; Birlik EKOBS Koordinatörü ile irtibat kurulması gerekmektedir.