Klinik Kalite Izleme, Ölçme ve Değerlendirme Bilgilendirme Toplantısı

Bakanlığımızca doğru teşhis ve tedavinin sağlanması, hataların önlenmesi, bakım süreçlerinin iyileştirilmesi ve en iyi sağlık sonuçlarına ulaşılması amacı ile klinik kalite çalışmaları yürütülmektedir.  Söz konusu çalışmalar kapsamında bilgi paylaşımının sağlanması amacı ile  4 Mayıs 2017 tarihinde Ankara' da Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile 89 Kamu Hastaneleri Birliğinde görev yapmakta olan tıbbi hizmet başkanları, kalite ve verimlilik direktörleri, ulusal sağlık sistemi (USS) veri sorumluları ve 81 ilde görevli il kalite koordinatörlerinin katılımı ile Klinik Kalite İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda yapılan sunumlar ekte yer almaktadır.  

  1. İlgili Dosyalar