Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi Gerçekleştirilen Sağlık Tesislerimiz

Kurumumuz İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı, Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda  25-30 Temmuz 2016 tarihleri arasında Bartın, Zonguldak, Sinop, Karabük, Bolu, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Düzce olmak üzere 9 KHB genel sekreterliğinde 66 Hastane 11 ADSM/ADSH'nin Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi yapılmıştır.