Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi Gerçekleştirilen Sağlık Tesislerimiz

Kurumumuz İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı, Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda 23-28 Mayıs 2016 tarihleri arasında Trabzon, Samsun, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Ordu Giresun, Artvin olmak üzere 8 KHB genel sekreterliğinde 72 Hastane, 10 ADSM/ADSH'nin Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi yapılmıştır.