Güncel Sağlık Tesisleri Hizmet Sınıflandırması 2016

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Verimlilik ve Kalite Yönetimi Dairesi tarafından yayınlanan Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Değerlendirmesi Hakkında Yönergenin 6. maddesinin 1. Fıkrasında yer alan ”Sağlık tesisleri; kapasiteleri, ürettikleri hizmetler ve hizmet çeşitlilikleri bakımından benzerliklerine göre, ayrıca dal hastaneleri de hizmet verdikleri branşlar göz önünde bulundurularak, Kurum tarafından hizmet sınıflarına ayrılır”  ibaresine göre sınıflandırma yapılmıştır.

 

Sağlık tesislerinde Yönerge gereği verimlilik değerlendirmesi yapabilmek için veri endeksleri oluşturulmuş ve sağlık tesislerini benzerliklerine göre sınıflandırılmıştır. Sınıflandırma çeşitli sağlık girdileri (yardımcı sağlık personeli,hekim, vaka karması, teknolojik alt yapı, hizmet çeşitleri, nüfus verileri) kullanılarak 44  hizmet sınıfı oluşturulmuştur.

 

 

  1. İlgili Dosyalar