Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Verimliliğinin Yerinde Değerlendirmesi Hakkında Yönerge

'Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinin Yerinde Değerlendirmesi Hakkında Yönerge' eklerinde değişiklik yapılmıştır. 22.03.2016  tarihli makam onayı ile yayımlanan yerinde değerlendirme soru listesi ektedir.

 1. Makam Onayı İndir

  Hastaneler İçin Yerinde Değerlendirme Soru Listesi İndir

  Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yerinde Değerlendirme Soru listesi İndir

  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri İçin Yerinde Değerlendirme Soru Listesi İndir

  ADSM ve ADSH İçin Yerinde Değerlendirme Soru Listesi İndir

  Hastaneler İçin Yerinde Değerlendirme Soru Listesi (Yapılan Değişikliklerin Belirtildiği Liste) İndir

  Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yerinde Değerlendirme Soru listesi (Yapılan Değişikliklerin Belirtildiği Liste) İndir

  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastaneleri İçin Yerinde Değerlendirme Soru Listesi (Yapılan Değişikliklerin Belirtildiği Liste) İndir

  ADSM ve ADSH İçin Yerinde Değerlendirme Soru Listesi (Yapılan Değişikliklerin Belirtildiği Liste) İndir