Hastane, ADSM/ADSH Yerinde Değerlendirme Revizyon Çalıştayı Hk.

7-9 Mart 2016 tarihinde Hastane, 10-11 Mart 2016 tarihinde ADSM/ADSH yerinde değerlendirme Revizyon Çalıştayı yapılmıştır.