Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi Gerçekleştirilen Sağlık Tesislerimiz

Kurumumuz İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığına bağlı Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Ankara 1., 2. ve 3. Bölge Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı  30 hastanenin 16-20 Kasım tarihleri arasında Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi yapılmıştır.