Verimlilik Karne Uygulamaları Rehberi ve Verimlilik Karne Uygulamaları Gösterge Kartları

Verimlilik karne değerlendirmesinde yol gösterici olması açısından Daire Başkanlığımızca hazırlanan Verimlilik Karne Uygulamaları Rehberi ve Verimlilik Karne Uygulamaları Gösterge Kartları aşağıda  sunulmaktadır.

Verimlilik Karne Uygulamaları Rehberi

Verimlilik Karne Uygulamaları Gösterge Kartları