Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi Gerçekleştirilen Sağlık Tesislerimiz

Kurumumuz İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığına bağlı Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda Afyon, Antalya, Aydın,  Burdur, Denizli, Eskişehir, Isparta,  İzmir Güney, İzmir Kuzey, Karaman, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliğine bağlı  146 hastanenin 3-6 Kasım tarihleri arasında verimlilik yerinde değerlendirmesi yapılmıştır.