Verimlilik Yerinde Değerlendirmesi Gerçekleştirilen Sağlık Tesisleri

Kurumumuz İzleme Ölçme ve Değerlendirme Başkan Yardımcılığı, Verimlilik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanlığı koordinasyonunda 05-09 Ekim 2015 tarihleri arasında Adana, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Kilis, Kırşehir, Mersin, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Sivas, Yozgat,  olmak üzere 12 KHB Genel Sekreterliğinde verimlilik  yerinde değerlendirmesi yapılmıştır.