ONCA (Optimal Nutritional Care for All-Herkes için Yeterli Beslenme) Avrupa Projesi Bilgilendirme Toplantısı ve Çalıştayı

ONCA projesi Avrupa çapında bir proje olup 2014 yılında başlatılan, Avrupa’da hastalıklarla ilişkili yetersiz beslenme riskini ortaya koymayı ve riskli hastaları tedaviye yönlendirmeyi hedefleyen çok paydaşlı bir girişimdir. 2014 yılında yer alan katılımcı ülkeler; Hırvatistan, Almanya, İspanya ve Türkiye’ dir.

     Kampanya Avrupa Sağlık için Nütrisyon İttifakı (ENHA) tarafından yürütülmekte olup, ENHA Avrupa’daki tüm malnütrisyonu olan hastalara nütrisyon desteği sağlanarak komplikasyon oranlarını düşürmek ve ekonomi üzerindeki yükü azaltmak için bu kampanyayı başlatma kararı almıştır.

       28 Temmuz 2015 tarihinde TKHK Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcısı Sayın Uz. Dr. Merve Akın, Verimlik ve Kalite Yönetimi Daire Başkanı Uz. Dr. Pınar Koçatakan, KEPAN Derneği Başkanı Prof. Dr. Sadık Kılıçturgay, KEPAN Derneği eski Başkanı Prof. Dr. Mehmet Uyar, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Haldun Gündoğdu, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı Doç. Dr. Mutlu Doğanay, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi uzmanı ve THSK Kanser Daire Başkanlığında görevli Doç. Dr. Serdar Karaca’ nın katılımıyla ONCA projesi eğitim toplantısı ve çalıştayı düzenlenmiştir. Toplantıda TKHK’ na bağlı 31 hastane nütrisyon timinde, THSK’na bağlı KETEM, Evde Sağlık, 81 il Aktif Kanser Kayıt Merkezi’nde görevli katılımcılara projenin kapsamı çerçevesinde bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiş, verilerin toplanması ile ilgili çalıştay yapılmıştır. Proje kapsamında veri toplanmasına 01 EYLÜL 2015 tarihinde başlanacaktır.

                       Pilot Projede yer alan Kamu Hastane Birlikleri ve hastaneler

   

Görevli hastaneler  aşağıda ekte yer almaktadır.

 

  1. İlgili Dosyalar