İl Sunum Formatı

İl sunum formatının revize edilen son hali ektedir. 

  1. İl Sunum Formatı İndir

    İl Değerlendirme Sunumu Rehberi İndir