Yayınlarımız

Klinik Karar Verme Rehberleri

1. Verimlilik Çalıştay Raporu

Verimlilik Modeli Ön Çalışma Raporu

Birlik Değerlendirme El Kitabı

Verimlilik Gözlemcisi Yerinde Değerlendirme Rehberleri

Verimlilik Karne Uygulamaları Gösterge Kartları

Verimlilik Karne Uygulamaları Rehberi

Klinik Karar Verme Rehberi