Kurumsal Verimlilik Birimi

1. Verimlilik değerlendirme süreci öncesinde faaliyet planının hazırlanması.
2. Kuruma bağlı sağlık tesisi ve yöneticilerinin, kaynak kullanımı ve hizmet sunumunun, etkinlik ve verimliliğini değerlendirmek üzere, altı aylık ve/veya yıllık dönemlerde verimlilik karnesinin hesaplanması.
3. Verimlilik karne sonuçlarına yönelik analiz yöntemlerinin belirlenmesi ve analizlerin raporlanması.
4. Karne hesaplamalarında kullanılmak üzere, hastane hizmet sınıflandırmasının yapılması.
5. Karne hesaplamalarında kullanılmak üzere, ilgili verilerin toplanması.
6. Sağlık sisteminde verimlilik değerlendirmesi hakkında uluslararası standartların araştırılması ve güncel uygulamaların takip edilmesi.
7. Verimlilik karne uygulamasında kullanılmak üzere güncel göstergeler belirlenmesi ve geliştirilmesi.
8. Verimlilik değerlendirmesi için, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye uygun olarak hukuksal düzenleyici işlemlerin hazırlanması ve duyurulması.
9. Birlik Değerlendirme Komisyonunun toplanması, görüşülecek konu raporlarının hazırlanması, Daire görüşlerinin hazırlanması ve alınan kararların raporlanması.
10. Verimlilik değerlendirme mevzuatları ve uygulamaları hakkında gelen, BİMER/SBN, itirazlar, talep ve önerilerin değerlendirilmesi.
11. Verimlilik değerlendirmesine ilişkin açılan davalarda Hukuk Müşavirliği tarafından istenen bilgi ve belgelerin hazırlanması ve iletilmesi.
12. Birliklere yönelik verimlilik değerlendirmesi hakkında eğitimlerin verilmesi, sempozyumların düzenlenmesi ve çalıştayların yapılması.
13. Sağlık tesisleri rol, statü ve hastane birleştirmeleri konularında gelen talepler doğrultusunda, verimlilik değerlendirmelerine göre ilgili analizlerin yapılması ve iletilmesi.
14. Verimlilik değerlendirmesi kapsamında, sahanın ve merkezin bilgilendirilmesine yönelik kitaplar hazırlanması.
15. Verimlilik değerlendirmesi kapsamında projelerin hazırlanması.