11- 15 Kasım 2016 tarihinde Antalya İlinde Sağlık Tesislerindeki Mevcut Depo ve Taşınır Muhasebe Kayıtlarının Analizi konulu çalıştay düzenlendi.

11-15 Kasım 2016 tarihlerinde Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı Koordinasyonunda Antalya İlinde  Kamu Hastaneleri Birlikleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri ve İl Sağlık Müdürlüklerinin katılımıyla "Sağlık Tesislerindeki Mevcut Depo ve Taşınır Muhasebe Kayıtlarının Analizi"  konulu çalıştay düzenlenmiştir.