08-10 Aralık 2016 “Uluslararası Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi” Hakkında Duyuru

Sağlık Bakanlığı Öncülüğünde, TKHK, TİTCK, SGK, Üniversite Hastaneleri Birliği ve Özel Hastaneler Birliği gibi kuruluşların işbirliği ile, Sağlık Bilimleri Üniversitesinin ev sahipliğinde 8-10 Aralık 2016 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilmesi planlanan ‘II.TIBBİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KONGRESİ'NE  Kurumumuz tarafından katılım sağlanması konulu yazı bilgilerinize sunulur.

Kongrenin resmi internet sitesi http://tibbitedarikkongresi.org/ 

  1. 08-10 Aralık 2016 “Uluslararası Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi Kongresi” Hakkında Duyuru İndir