Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

“Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Bakanlar Kurulu kararıyla 22 Nisan 2016 tarihli ve 2016/8646 sayılı Resmi Gazete yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikteki değişikliğe dair bilgilendirme yazısı ekte yayınlanmıştır.

Not: Harcama Birimince Taşınır Kontrol Yetkilisinin görevlendirildiğine dair onay ile  özgeçmiş bilgilerinin bulunduğu ekteki CV formatının doldurularak, bağlı bulunduğu Genel Sekreterliğe iletilecektir.

Genel Sekreterlik ise harcama birimi sayısınca toplu şekilde tüm onay ve CV’ler ilgili yazıdaki e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

  1. Taşınır Mal Yönetmeliği Değişikliğine Dair Bilgilendirme Yazısı İndir

    Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İndir

    CV Örneği İndir