Tahakkuk Birimi

 
  • Kurumun Merkez Teşkilatınca yapılan mal, hizmet ve yapım işleri ve doğrudan temin ile ilgili tahakkuk ve ödeme emri belgelerini düzenlemek,                                  
  • Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak alımlar için avans açma ve mahsup işlemleri,
  • Kurumumuz ihtiyaçları alımı için ilgili personele harcama yetkilisi mutemedi avans açma ve mahsup işlemleri,
  • Döner Sermaye Bütçesi ödenek aktarma işlemleri,
  • Kurumumuza döner sermaye bütçesinden alınan malzemelerin aylık ambar çıkış fişlerinin düzenlenmesi,
  • Kurumumuz ve Saymanlıklar arasında hakediş ödemesi ve ilgili konularda yazışmalar,
  • Kurum Taşra Teşkilatı adına merkezi satın alması yapılan tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların tahakkuk ve ödeme emri belgelerini düzenlemek.