MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ için tıklayınız.

Mal/Malzeme Tesliminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

1) Başkanlığımızca kesin sipariş formu ile bildirilen süre içerisinde yüklenici, malzemeleri depoya teslim etmek için yazılı olarak müracaatta bulunacaktır.
2) Yüklenici malı ihale dokümanına uygun şekilde teslim etmek veya dokümana uygun olarak teslime hazır hale getirmekle yükümlüdür.
3) Teslimatlar depomuza sevk irsaliyesi veya fatura ile malzeme teslim etme saat ve günlerine uygun olarak yapılacaktır,
4) Depoya malzeme teslim etme gün ve saatleri: Salı 14:00-16:00 ve Perşembe 14:00-16:00 ' dir.