Merkezi Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alım Birimi

* İhtiyaç tespiti yapılan ve talep edilen Birlik ve Sağlık Tesislerinin ihtiyaçları doğrultusunda tıbbi cihaz,
   malzeme ve demirbaşların merkezi satın alma süreci ile ilgili işlemlerini gerçekleştirmek,
 
* Teslim edilen tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaşların muayene kabul işlemlerini yapmak ve sözleşme
   sonrası süreci izlemek ve ilgili işlemlerini yürütmek,
 
* Tedarik planlaması sonrası süreci izlemek ve ilgili işlemleri yürütmek,
 
* Kurum Başkan Yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.