Kurum Satın Alma Birimi

*Kurum Merkez Teşkilatının mal, hizmet ve yapım işleri ile ilgili ihale ve doğrudan temin hizmetlerini
   yürütmek,
 
* Kurum Merkez Teşkilatına ait kiralama, protokol anlaşmaları vb. iş ve işlemlerini yürütmek,
 
* Kurumun Merkez Teşkilatına satın alınan mal ve hizmetlerine yönelik kontrol, muayene-kabul ve
   hakediş işlemlerini yürütmek,
 
* Kurum Başkan Yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.