Tip 1 Konvansiyonel Yeni Doğan Ventilatör Cihazı’nın 1. Muayene ve Kabulü

    Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Satın Alma Daire Başkanlığınca, Kurumumuza bağlı sağlık tesislerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 28.04.2015 tarihinde gerçekleştirilen Yeni Doğan Ventilatör Cihazı Alımı İhalesinin 1. Kalemi Tip 1 Konvansiyonel Yeni Doğan Ventilatör Cihazı’nın  1. Muayene ve Kabulü, Ankara İli 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, muayene ve kabul komisyonumuz tarafından 24-25.08.2015 tarihlerinde yapılmıştır.