Orta Düzey Standart Mekanik Ventilatör Cihazının 1. Muayene ve Kabulü

     Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Satın Alma Daire Başkanlığınca, Kurumumuza bağlı sağlık tesislerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 14.01.2015 tarihinde gerçekleştirilen 3 Kalem Ventilatör Cihazı Alımı (Çerçeve 6. ,7. ,8. Kalem) Münferit İhalesinin 2. Kalemi Orta Düzey Standart Mekanik Ventilatör Cihazının 1. Muayene ve Kabulü, İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, muayene ve kabul komisyonumuz tarafından 05-06.03.2015 tarihlerinde yapılmıştır.