Kurumsal

    DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREVLERİ:

    1- Tıbbi cihaz ve sarf malzemeleri ve ilaç gibi ürünler ile tıbbi hizmet alımlarına ilişkin düzenlemeleri yapmak.

    2- Hizmet alımlarının takibini yapmak, analiz etmek ve değerlendirmek.

    3- Mali kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak için yapılan düzenlemelerin takibini yapmak ve değerlendirmek.

    4- Sağlık kuruluşlarının alımları ile ilgili ihaleden yasaklama iş ve işlemlerini yürütmek.

    5- Sağlık kuruluşlarının ihale istatistiklerini değerlendirmek.

    6- Kurum başkan yardımcısı tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.