Genelgeler

Genelgeler

Sosyal Medyada Paylaş: Facebook'ta Paylaş Twitter
 1. Koruma Güvenlik Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan İşçilere Öngörülebilecek Ücretler İndir

  2014-06 Nolu 4734 sayılı Kanun’un 22’nci Maddesinin (f) bendi konulu Genelge ve EKLERİ İndir

  2013-08 Nolu Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılacak İşçi Sayısının Tespiti ve Takibi Sistemi Genelgesi İndir

  2013-07 Nolu Tıbbi Hizmet ve Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarında İzin, Yaklaşık Maliyet Tespiti ve Maliyet Analizi Genelgesi (Mülga Bknz. 2015-03) İndir

  2013-06 Nolu Birliklerin Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımları Genelgesi ve EKLERİ İndir

  2013-05 Nolu Genelge Doğrudan Temin Alımlarında (22-f) Belirli Süreli Sözleşmeler (2014-06 sıra nolu Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bknz 2014-06 nolu Genelge) İndir

  2013-04 Nolu İhalelere Katılmaktan Yasaklama İşlemleri İle İlgili Genelge İndir

  2013-14Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü genelgesi (2013/23 sıra nolu genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır. İndir

  2013/1 AR-GE projelerinin Hizmet Alımları Genelgesi (Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü) İndir

  2013-23 Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü genelgesi İndir

  2012-43 Nolu Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımları Genelgesi (Mülga Bknz. 2015-03) İndir

  2012-11 Nolu Mal Alımlarında İşin Miktarının ve Süresinin Belirlenmesi Genelgesi İndir

  2012-03 Nolu Satınalma İşlemleri İle İlgili Genelge İndir

  2012-30 Müsteşarlık genelgesi-Tıbbi Cİhaz Alımlarında Yeterlilik İndir

  2011-56 Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Genelgesi İndir

  2011-53 Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Alımlar Genelgesi İndir

  2011-27 Nolu Çerçeve Anlaşmalar ve Toplu Alımlar Genelgesi (663 KHK ile uygulanma kabiliyeti kalmamıştır) İndir

  2011-22 Nolu Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan İşçilere Öngörülecek Ücretler İndir

  2011/20 Hasta Taşıma Hizmeti Alımı Genelgesi İndir

  2010-69 Nolu Piyasadan Alınan Mal ve Hizmetlere İlişkin Ödemeler Genelgesi İndir

  2010-58 Araştırma Geliştirme Hizmeti Alımları Genelgesi İndir

  2010-56 Laboratuar Hizmet Sunumu İhtiyaçlarının Alımları Genelgesi (663 KHK ile uygulanma kabiliyeti kalmamıştır) İndir

  2010-43 Nolu İşçi Sayısının Tespiti ve Öngörülecek Ücretler Genelgesi İndir

  2010-29 Nolu Hizmet Alımları Kapsamında Çalıştırılan İşçilerin Hakları Genelgesi İndir

  2010-49 Kurumların İhtiyaçlarının Karşılanması Genelgesi (Mülga Bknz. 2013-06) İndir

  2010-14 Nolu Bağlı Kurum ve Kuruluşların Birbirinden Mal ve Hizmet Almada Ödemeler Genelgesi (Mülga Bknz. 2013-06) İndir

  2010-11 Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri Genelgesi (Mülga Bknz. 2015-09) İndir

  2010-37 İhtiyaç Tespit Komisyonları Konulu Genelge İndir

  2009-83 Nolu Harcamalarda Etkinlik ve Verimlilik Genelgesi İndir

  2009-72 Nolu Kurumların İhtiyaçlarının Karşılanması Genelgesi (Mülga Bknz. 2010-49) İndir

  2009-71 Nolu Çerçeve Anlaşma İhaleleri ve Münferit Sözleşmeler Genelgesi (663 KHK ile uygulanma kabiliyeti kalmamıştır) İndir

  2009-64 Nolu Hizmet Alımlarında Çalıştırılacak İşçi Sayısı Tespiti Genelgesi İndir

  2009-45 Nolu İl Stok Havuzu ve İhtiyaçların Karşılanması Genelgesi (Mülga Bkz. 2013-09 ) İndir

  2009-32 Nolu İşçi Sayısı ve Ücretler Genelgesi İndir

  2009-10 Nolu Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Mal ve Hizmet Vermeleri Genelgesi İndir

  2008 -42 Nolu Döner Sermaye Kaynaklarından Yapılacak Olan İhalelerde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar İndir

  2008 -16 Nolu Egitim Gideri Genelgesi İndir