Düzenleme ve Değerlendirme Birimi

DÜZENLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ  

 ·Mali kaynakların etkin, etkili ve verimli kullanılmasını sağlamak için yapılan düzenlemelerin takibini yapmak ve değerlendirmek.

·İhale mevzuatı ve dairemizi ilgilendiren diğer mevzuat değişiklikleri sonucunda geçmişte yapılan düzenlemeleri güncel mevzuata uygun hale getirmek.

·Birlikler ve bağlı sağlık tesislerinin ihale süreçlerinde yaşanılan sıkıntılara yönelik görüş taleplerini değerlendirerek sonuçlandırmak.

·Birlikler ve bağlı sağlık tesislerinden gelen görüş talepleriyle ilgili olarak gerektiğinde Kurumumuz diğer Başkan Yardımcılıklarından, Hukuk Müşavirliğinden ve/veya Kamu İhale Kurumundan ve Maliye Bakanlığından yazılı ve sözlü görüş almak.

·İhale mevzuatı ile ilgili olarak Kamu Kurum ve kuruluşlar ile mesleki kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen çalışma toplantılarına Kurumumuz adına katılım sağlamak,

·İhale mevzuatı ve diğer mevzuat ile ilgili Dairemizden görüş istenmesi durumunda değişiklik taslakları hakkında ilgili Bakanlık veya Kuruma görüş vermek ve yeni düzenleme önerileri sunmak.

·Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda, dairemizi ilgilendiren konularla ilgili bilgi notu hazırlamak.

·Başkanlık Makamının talimatları doğrultusunda belirlenen konularda sahadan veri toplamak ve analiz etmek.

·Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet Hesaplamaya Yardımcı Modül’ün öncelikle yapılan mevzuat değişikliklerine uygun olarak güncellenmesi ve altı ayda bir rutin olarak güncellemesini yapmak.

·Kamu İhale Kurumu ve Kurumumuz arasında imzalanan “Veri Paylaşımı Protokolü” kapsamında yer alan iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak, bu kapsamda oluşturulan yazılım programı ve EKAP modülü üzerinden Birlikler ve bağlı sağlık tesislerinin ihale bilgilerinin takibinin ve analizini yapmak.

·Kamu İhale Kurumunca yayımlanan yıllık istatistik verileri ile Veri Paylaşımı Protokolü kapsamında hazırlanan yazılım programında yer alan veriler doğrultusunda sağlık kuruluşlarının ihale istatistiklerini değerlendirmek.

·Birimimiz görev alanı içerisinde yer alan konularla ilgili olarak soru önergelerine cevap vermek.

·Birlikler ve bağlı sağlık tesislerinin Satın alma birimlerinde çalışan personellere ihale ve mali mevzuat konularında eğitim vermek. Başkan Yardımcılığımız diğer daire başkanlıklarının yapmış olduğu eğitimlere talep doğrultusunda ihale mevzuatı konularında eğitim vermek.

·Başkanlık Makamı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

İLGİLİ PERSONEL İLETİŞİM BİLGİLERİ

MUSTAFA AKYER BİRİM SORUMLUSU 0 312 705 13 66
NADİR ŞAHAN 0 312 705 13 67
MEHMET AKİF OSMANOĞLU 0 312 705 13 69
TAYYAR KURT 0 312 705 13 71
MUSTAFA BAŞARAN 0 312 705 13 68
ALİ GÖKAY ERSEVEN

0 312 705 18 91

FAKS 0 312 705 18 35
EPOSTA tkhk.tedarikduzen@saglik.gov.trSosyal Medyada Paylaş: Facebook'ta Paylaş Twitter