Bakanlar Kurulu Kararları

1) Mal, Hizmet ve Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkı Esasları

2) HİZMET ALIM SURETİYLE TAŞIT EDİNİLMESİNE İLİŞKİN MEVZUAT;

a) Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (02.10.2014 tarih ve 29137 sayılı Resmi Gazete)

b) 237 Sayılı Taşıt Kanunu Kapsamında Edinilecek Taşıtların Menşei, Silindir Hacimleri ve Diğer Niteliklerinin Belirlenmesine Dair Karar (10.06.2014 tarih ve 29026 sayılı Resmi Gazete)

c) Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller (01.04.2006 tarih ve 10193 sayılı Resmi Gazete)

Sosyal Medyada Paylaş: Facebook'ta Paylaş Twitter