TSK ve Milli Savunma Bakanlığı ile Lojistik İşbirliği Protokolü İmzalanmıştır.

       Bakanlığımız ve Genel Kurmay Başkanlığı  ile Milli Savunma Bakanlığı arasında, 15.04.2015 tarihinde Eğitim İşbirliği, Lojistik İşbirliği ve Sağlık Hizmetlerinde İşbirliğine ilişkin “Stratejik İş Birliği Protkololü” imzalanmıştır.

        Stratejik İşbirliği Protokolünün konularından biri  olan ve aynı tarihte imzalanan “Lojistik İşbirliği Protokolü”nün konuları arasında; Merkezi olarak tıbbi cihaz tedarikinde işbirliği, sağlık hizmeti sunucularının birbirlerinden teşhis ve tedaviye yönelik mal ve hizmet alımında işbirliği, teşhis ve tedaviye yönelik olup ihtiyaç fazlası olan tüketim malzemelerinin bedelsiz devri ile döner sermaye gelirlerinden sağlık sınıfı malzemelerin mahallinden tedarikinde işbirliği konuları yer almaktadır.

     Bu kapsamda, Kamu Hastaneleri Birliklerimiz ve bağlı sağlık tesislerince ekte sunulan “Lojistik İşbirliği Protokolü” ile ekinde yer alan Usul ve Esaslarda belirlenen hususlarda mahallinde gerekli işbirliğinin ve kolaylığın sağlanması, hakkındaki Genel Yazı ektedir.

Önemle Duyurulur.

 

 

Sosyal Medyada Paylaş: Facebook'ta Paylaş Twitter
  1. İlgili Dosyalar