Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu | TKHK
  • Mali Mevzuat Eğitimi Tamamlanmıştır
  • Kıdem Tazminatı Hesaplamalarında Sık Sorulan Sorular
  • Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş İzin Alınması
  • Birliklerde İş Mevzuatı Eğitimi 28 Kasım - 01 Aralık tarihlerinde Antalya İlinde yapılmıştır.
  • Tedarik Yöntemleri Düzenleme Daire Başkanlığınca 2016 yılında Yayımlanan Genelge ve Genel Yazılar Kitapçığı
  • Kamu İhale Kurumu İşbirliği İle Elektronik İhale Eğitimi Başarıyla Gerçekleştirilmiştir.
  • 2015 Yılı Genelge ve Genel Yazılar Kitapçığı
  • Denetimlerde Tespit Edilen Hususlar
  • Kıdem Tazminatı Ödemeleri ve Hazine Teşvik Kesintisi
  • Mücbir Sebep Nedeniyle Sözleşme Feshi
  • Yerli Malı Teklif Eden İstekliler Lehine %15 Oranında Fiyat Avantajı Uygulanması
  • 2016 Yılı Kamu İhale Mevzuatı Temel Eğitimi Başarı İle Gerçekleştirilmiştir.
  • Doğrudan Temin Alımları Klavuzu
  • Hizmet Alımlarının Tanımı ve Konusuna Göre Çalıştırılacak İşçi Sayısı Oranı
  • TSK ve Milli Savunma Bakanlığı ile Lojistik İşbirliği Protokolü İmzalanmıştır.
  • 3. Uluslararası Kamu Alımları Sempozyumu
  • Birliklerde Satınalma Uygulamaları ve İş Mevzuatı Eğitimi
  • 01-06 Nisan 2015 Satınalma Uygulamaları ve İş Mevzuatı Eğitimi Sunumları
  • Genelgeler ve Genel Yazılar Kitapçığı (2012-2013-2014)
  • MAKALE - KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SATINALMA SÜREÇLERİ
  • Kamu İhale Mevzuatı Kitapçığı

  Tedarik Yönetimleri Düzenleme Daire Başkanlığı

  2017 Şubat Mali (Ihale) Mevzuat Eğitimi Sunumları

  2017 Şubat Mali Mevzuat Eğitimi Sunumları

  Yerli Malı Teklif Eden Istekliler Lehine %15 Oranında Fiyat Avantajı Uygulanması

  Yerli Malı Teklif Eden İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanması Konulu Genel Yazı

  2016 Kasım Birliklerde Iş Mevzuatı Uygulamaları Eğitimi Sunumları

  Birliklerde İş Mevzuatı Uygulamaları Eğitimi Sunumları

  Yerli Malı Fiyat Avantajı Modülü

  Yerli Malı Fiyat Avantajı Hakkında Genel Yazı

  Doğrudan Temin Alımları Klavuzu

  Doğrudan Temin Kılavuzu - 2016

  2016 Yılı Ihale Mevzuatı Temel Eğitimi Sunumları

  2016 Yılı Kamu İhale Mevzuatı Temel Eğitimi Sunumları

  4734 Sayılı Kanunun 22. Maddesinin (F) Bendi Hakkında Genel Yazı.

  734 sayılı Kanunun 22. Maddesinin (f) Bendi Hakkında Genel Yazı.

  2015 Yılı Genelge ve Genel Yazılar Kitapçığı

  2015 Yılı Genelge ve Genel Yazılar Kitapçığı

  Tsk ve Milli Savunma Bakanlığı Ile Lojistik Işbirliği Protokolü Imzalanmıştır.

  Genel Yazı TSK ve Milli Savunma Bakanlığı ile Lojistik İşbirliği Protokolü İmzalanmıştır.

  Birliklerde Satınalma Uygulamaları ve Iş Mevzuatı Eğitimi

  Kamu Hastaneleri Birliklerinde Satınalma Uygulamaları ve İş Mevzuatı Eğitimi

  01-06 Nisan 2015 Satınalma Uygulamaları ve Iş Mevzuatı Eğitimi Sunumları

  01-06 Nisan 2015 tarihileri arasında gerçekleştirilen Satın alma Uygulamaları ve İş Mevzuatı Eğitimi Sunumları

  Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarında Cihaz Yaşına Ilişkin Duyuru

  Tıbbi Cihaz Hizmet Alımlarında Cihaz Yaşına İlişkin Duyuru

  Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi

  Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi

  2015 Yılı Temel Ihale Mevzuatı Eğitimi Sunumları

  2015 Yılı Temel İhale Mevzuatı Eğitimi

  Genelgeler ve Genel Yazılar Kitapçığı (2012-2013-2014)

  Genelgeler ve Genel Yazılar Kitapçığı (2012-2013-2014)

  Makale - Kamu Hastaneleri Birliklerinde Satinalma Süreçleri

  MAKALE - SATIN ALMA SÜREÇLERİ - HAKAN KARAGÖZ

  Kamu Ihale Mevzuatı Kitapçığı

  Kamu İhale Mevzuatı Kitapçığı

  2014 Yılı Eğitim Sunumları

  2014 Yılı Eğitim Sunumlar

  2013 Yılı Eğitim Sunumları

  2013 Yılı Eğitim Sunumları

  Satınalma Uygulamaları Eğitim Kitabı 2013

  Satınalma Uygulamaları Eğitim Kitabı 2013

  • İşçi Sayısı Tespiti ve Takibi Sistemi
  • Yerli Malı Fiyat Avantajı Modülü
  • Sözleşme Takip Sistemi
  • Tıbbi Cihaz Yaklaşık Maliyet Modülü
  • E- Posta
  • EKAP
  • Kamu İhale Kurumu
  • TİTUBB
  © 2014 & Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu. - Tüm Hakları Saklıdır.