YÖNERGELER

Yönergelere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz

 1. Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönerge 05.11.2015 İndir

  Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Hakkında Yönerge 27.03.2015 İndir

  Kamu Hastaneleri Birliklerinde Muhasebe Birimlerinin Kurulması ve Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönerge (25.07.2014 Tarihli ve 6156 Sayılı Bakanlık Makamı OLUR’U) İndir

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Merkez Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge (19.03.2012 Tarihli ve 1 Sayılı Bakanlık Makamı OLUR’U) İndir

  Merkez Teşkilatı Yönerge Değişikliği İndir

  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Taşra Teşkilatı Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönerge (30.10.2012 Tarihli ve 3131 Sayılı Bakanlık Makamı OLUR’U) İndir

  TKHK Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Değişikliği (15.07.2014) İndir

  Kamu Hastaneleri Birlikleri Verimlilik Karne Değerlendirmesi Hakkında Yönerge İndir

  Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları İmza Yetkileri Yönergesi(15.04.2015 tarihli ve 7408 sayılı Bakanlık Makamı Onayı) İndir

  TKHK Taşra Teşkilatı Yönerge Değişikliği İndir

  TKHK Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Değişikliği (13.06.2014) İndir

  TKHK Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi İndir

  TKHK Merkez ve Taşra Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi Değişikliği (04.06.2013) İndir

  Merkez Payın Dağılım ve Sarfına Dair Yönerge İndir