Yatırım Taahütleri

06.1 Mamül Mal Alımları Ödenek Taahhüt Yazıları

06.7 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Ödenek Taahhüt Yazıları 

Bina Yapımı İçin Global Bütçeden Taahhüt Yazıları