KANUNLAR

209 Sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlarıİle Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun (09.01.1961 Tarih/10702 Sayılı R.G.)  

5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu (24.12.2003 / 25326 R.G.)

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (22.01.2002/24648 R.G.)- Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşleri

4735 Sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu (05.01.2002- Mal ve Hizmet Alımı ile Yapım İşleri 

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (10.09.1983 18161 R.G) – Satış İşlemleri