Bütçe Birimi Görevleri


1- Birliklerin/Bağlı Sağlık Tesislerinin bütçelerini yapmak,

 

2- Birliklerin/Bağlı Sağlık Tesislerinin Ek bütçelerini yapmak,

 

3- Birliklerin/Bağlı Sağlık Tesislerinin Bölümler arası aktarmalarını yapmak,

 

4- Birliğe Bağlı Sağlık Tesisleri arasında bütçe aktarımı yapmak,

 

5-Birliklerin/Bağlı Sağlık Tesislerinin % 10 Limitini kontrol etmek ve gerekli    izinleri almak,

 

 

 

6-Bütçe sisteminin sevk ve idaresini, gelişimini ve diğer sistemlerle   entegrasyonunu sağlamak

 

7-Bağlı Sağlık Tesislerin Verimlilik Karnesi Mali Verilerinin takibini yapmak.