09-14 Kasım 2015' te Antalya' da düzenlenen Bütçe-Muhasebe Eğitici Eğitimi Tamamlandı.

09-14 Kasım 2015 tarihleri arasında Antalya ilinde, Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığınca "2015 Yılı Yıl Sonu Muhasebe İşlemleri, Mali Gözlemci Yerinde Değerlendirme Soru Formu ve 2016 Yılı Bütçe Planlaması Eğitici Eğitimi" düzenlenmiştir. Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcısı Dr. Turhan SULHAN başta olmak üzere, Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe işlemleri Daire Başkanı Ali GAZİ, Tedarik Yönetimleri Düzenleme Daire Başkanı Hakan KARAGÖZ, Kurumumuz İç Denetçileri, eğiticileri ve tüm bütçe uzmanları ile muhasebe yetkililerine eğitimimize katılımları ve verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederiz. Eğitim ile ilgili sunum ve fotoğraflara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

 

 1. 22C ÖRNEĞİ VE İÇ DENETİM İndir

  AFAD HİZMET ALIM PROTOKOLÜ İndir

  ALACAKLARIN TAHSİLİ VE TERKİNİ İndir

  BÜTÇE AKTARMA-GERÇEKLEŞME-KİK İndir

  BÜTÇE HAZIRLAMA YÖNTEMLERİ İndir

  BÜTÇE MEVZUATI İndir

  İHALE ONAY BELGESİ İndir

  KAMU ZARARI İndir

  KAYNAKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE NEMALANDIRMA İndir

  KULLANICI TANIMLAMA VE VERGİ BORCU SORGULAMA MODÜLÜ İndir

  MALİ GÖZLEM REHBERİ İndir

  MALİ VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ İndir

  MUHASEBE EVRAK KONTROL SÜREÇLERİ, İŞ AKIŞ ŞEMALARI İndir

  GENEL DENETİM RAPORLARI İndir

  NAKİT YÖNETİMİ İndir

  ÖDENEK TALEP-TAHSİS SİSTEMİ İndir

  RESMİ MÜHÜR MEVZUATI İndir

  SAYIŞTAY DENETİM RAPORU İndir

  TASARRUF YAPMA VE İSRAFI ÖNLEMEYE YÖNELİK ÖRNEK UYGULAMALAR İndir

  TEDARİK YÖNETİMİ VE MUHASEBE İLİŞKİLERİ İndir

  TEMİNAT MEKTUBU TAKİP MODÜLÜ İndir

  VERGİ BEYANNAMESİ İndir

  İKİLİ ANLAŞMALAR İndir

  YIL SONU İŞLEMLERİ İndir

  TDMS' DE SIK KULLANILAN RAPORLAR İndir