Ödeme Dosyası Kontrol ve Aranacak Belgeler, İş Akış Şemaları

Ödeme Dosyası Kontrol ve Aranacak Belgeler ile İş Akış Şemaları,

Muhasebe ve Gider Tahakkuk birimleri için yol gösterici aynı zamanda kontrol süreçlerinde basitleştirici, tek düze standart hale getirmektedir.

Ekte yer alan dokümanların sağlık tesislerinde mali ödeme süreçlerinde yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

Ödeme dosyalarınızı, ödeme emri fişlerinizi, muhasebe kayıtlarınızı ekteki dosyalara göre kontrol edebilirsiniz.

 

 

 1. HİZMET İŞLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI, ÖDEME DOSYASI KONTROL VE ARANACAK BELGELER İndir

  TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI, ÖDEME DOSYASI KONTROL VE MUHASEBE KAYIT ÖRNEĞİ İndir

  HİZMET BİNASI KİRALAMA İŞ AKIŞ ŞEMASI, ÖDEME DOSYASI KONTROL VE MUHASEBE KAYIT ÖRNEĞİ İndir

  EĞİTİM GİDERLERİ (HARCIRAH) İŞ AKIŞ ŞEMASI, ÖDEME DOSYASI KONTROL VE MUHASEBE KAYIT ÖRNEĞİ İndir

  ELEKTRİK HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI, ÖDEME DOSYASI KONTROL VE MUHASEBE KAYIT ÖRNEĞİ İndir

  SU VE DOĞALGAZ ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI, ÖDEME DOSYASI KONTROL VE MUHASEBE KAYIT ÖRNEĞİ İndir

  YAPIM İŞİ HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI, ÖDEME DOSYASI KONTROL VE MUHASEBE KAYIT ÖRNEĞİ İndir

  GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI, ÖDEME DOSYASI KONTROL VE MUHASEBE KAYIT ÖRNEĞİ İndir

  ARAÇ KİRALAMA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞ ŞEMASI, ÖDEME DOSYASI KONTROL VE MUHASEBE KAYIT ÖRNEĞİ İndir

  İŞ ARTIŞLARININ, ÖDEME SÜRECİ VE GENEL BİLGİLERİ İndir

  BEYANNAME VERME İŞ AKIŞ ŞEMASI, ÖDEME DOSYASI KONTROL VE MUHASEBE KAYIT ÖRNEĞİ İndir

  AVUKATLIK VEKALET ÜCRETLERİ VE MAHKEME GİDERLERİ İŞ AKIŞ ŞEMATİĞİ İndir

  GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU İŞ AKIŞ ŞEMATİĞİ İndir

  KEFALET AİDATLARININ GÖNDERİLMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İndir

  DOĞRUDAN TEMİN USULÜ İLE YAPILAN ALIMLARIN İŞ AKIŞ ŞEMATİĞİ İndir

  KARŞILIKSIZ KAYNAK AKTARIMI ALGORİTMASI (BEDELLİ MAL ALIMLARI) İndir

  TEMLİKNAME ALMA VE ÖDEME İŞ AKIŞ ŞEMATİĞİ İndir

  MAL ALIMLARI ÖDEME DOSYASI KONTROL VE ARANACAK BELGELER İndir