BAKANLAR KURULU KARARLARI

Alacakların terkin edilmesine dair 02.01.2012 tarihli ve 2012/2688 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Iraklı Hastaların Tedavi Giderleriyle İlgili 19.02.2015 tarihli ve 2015/7275 sayılı Karar