Eğitim Sunumları

Muhasebe, Bütçe, Mevzuat ve Mali Kaynak Yönetimi ile İlgili Daire Başkanlığımızca Hazırlanan Sunumlar ekli dosyalardan ulaşabilirsiniz.

 1. 2017 Bütçe Hazırlık Çalışması Sunumu İndir

  Amortisman Hesapları Eğitim Sunumu İndir

  TDMS Kira Modulu Kullanımı Eğitim Sunumu İndir

  TDMS Ön Muhasebe Modulu Eğitim Sunumu İndir

  Sağlık Tesislerinin Birbirinden Mal ve Hizmet Alımı Kayıt Örnekleri İndir

  TDMS Kullanıcı Tanımlama İşlemleri Sunumu İndir

  Birlikler Arası veya Birliğe Bağlı Sağlık Tesislerinin Birbirinden Mal ve Hizmet Alımlarında Muhasebe Kayıtları İndir

  Bütçe, Aktarma İşlemleri, Gerçekleşme Sorgu, KİK Başvuru Süreci Eğitim Sunumu İndir

  Bütçe Mevzuatı İndir

  İlk ve Ek Bütçe, Sağlık Tesisleri Arası Aktarma İndir

  Kira İşlemleri İndir

  Kira Modülü İndir

  Mali Gösterge İndir

  Muhasebede Sık Yapılan Hatalar ve Sık Sorulan Sorular İndir

  Teminat Mektubu Takip Modülü İndir

  TDMS Tanıtımı İndir

  Vergi Beyannamesi Sunumu İndir

  İç Denetim İndir

  İç Kontrol Eksikliği Örnekleri İndir

  Yıl Sonu İşlemleri İndir

  Ödenek Taahhüt Sistemi, Ödenek Planlama İndir

  Bütçe İhale Onay İndir

  KDV Tevkifatı Uygulaması Eğitim sunumu İndir

  Vergi Usul Kanunu Eğitim Sunumu İndir

  TDMS Fiş Girişi Uygulamaları Eğitim Sunumu İndir

  Muhasebe Uygulamaları ve İhaleler Eğitim Sunumu İndir

  5018 Sayılı Kanun ve Ön Mali Kontrol Eğitim Sunumu İndir

  Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Eğitim Sunumu İndir

  Mali Kriterler Eğitim Sunumu İndir

  Ödemede Öncelik Eğitim Sunumu İndir

  Yıl Sonu Muhasebe Kayıtları Eğitim Sunumu İndir

  Dönem Sonu İşlemleri Eğitim Sunumu İndir

  657 Sayılı Kanun Eğitim Sunumu İndir

  Kefalet Kanunu Eğitim Sunumu İndir

  Harcırah Kanunu Eğitim Sunumu İndir

  Ödeme Belgeleri Eğitim Sunumu İndir

  Ön Ödeme Eğitim Sunumu İndir

  Sayıştay Kanunu Eğitim Sunumu İndir

  Bütçe Mevzuatı Eğitim Sunumu İndir

  6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Eğitim Sunumu İndir

  Kamu Zararı Eğitim Sunumu İndir

  663 Sayılı KHK Eğitim Sunumu İndir

  Birliklerde Satınalma Uygulamaları Eğitim Sunumu İndir

  Taşınır Mal Yönetmeliği Eğitim Sunumu İndir

  Finansal Planlama Eğitim Sunumu İndir

  Sağlık Turizmi Eğitim Sunumu İndir

  Gönderme Emri Genel Bilgiler Eğitim Sunumu İndir

  Muhasebe Yetkililerinin Yetki ve Sorumlulukları Eğitim Sunumu İndir

  Sosyal Sigorta Mevzuatı Eğitim Sunumu İndir

  2015 Yılı Mali Verimlilik Kartları Eğitim Sunumu İndir

  2015 Yılı Götürü Bedel Hizmet Protokolu ve Hizmet Alım Sözleşmesi İndir