10-11 Temmuz 2014 Saha Koordinatörleri Bilgilendirme Çalıştayı

10-11 Temmuz 2014 tarihlerinde saha koordinatörü olarak belirlenen muhasebe yetkililerine yönelik devir süreciyle ilgili bilgilendirme Çalıştayı düzenlenmiştir.