GÖRÜŞLER

Daire Başkanlığımız görev alanıyla ilgili görüşlere aşağıdaki dosyalardan ulaşabilirsiniz.

 1. Tutuklu ve Hükümlülerden Katılım Payı Alınması İndir

  Türk Eczacılar Birliğine (TEB) Ön Ödeme Yapılması Hakkında Maliye Bakanlığı Görüşü İndir

  Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu EK 14. Maddesi gereği sevk edilen yabancı uyruklu hasta ve refakatçilerinin tedavi giderlerinde ödeme emrine bağlanacak belgeler hakkında Muhasebat Genel Müdürlüğü yazısı İndir

  SHÇEK Payı Hakkında Maliye Bakanlığı Görüşü İndir

  Birbirlerinden Hizmet Alan İşletmelerde Payların Hesaplanması İndir

  Katılım Payları hakkında SGK yazısı İndir

  Asgari Ücretlerden Dolayı Oluşan Fiyat Farkı Artışlarından Damga Vergisinin Doğup Doğmayacağı İndir