Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu

TKHK Tıbbi Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

TKHK Döner Sermaye Bütçe ve Muhasebe İşlemleri Daire Başkanlığı

TKHK Ek Ödeme Daire Başkanlığı

TKHK Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı

TKHK Hizmet Alımları ve Tedarik Yöntemleri Daire Başkanlığı

TKHK Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

TKHK Verimlilik ve Kalite Daire Başkanlığı

TKHK Uluslararası İlişkiler ve Proje Yönetimi Daire Başkanlığı

TKHK İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı

TKHK Sağlık Bilişimi Daire Başkanlığı

TKHK Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı

TKHK Tıbbi Cihaz ve Yatırım Planlama Daire Başkanlığı

TKHK İnsan Kaynakları Planlama ve İstihdam Geliştirme Daire Başkanlığı